De beleggingsadviseur

Wij wensen dat in de toekomst wie het zelfstandige beroep van Financieel Adviseur zal beoefenen, erkend zal worden voor zijn specialisatie, namelijk in de sector van investeringen in roerende zaken, m.a.w. beleggingen, en geen andere.

De markt heeft nood aan personen met een specialisatie in deze branche.

Wie zijn de witte ravan van morgen onder de beleggingsadviseurs?

Wie in Europa heeft, daadwerkelijk de know-how en de ervaring om zonder belangenconflicten beleggingsadvies te geven?

Wij zijn van mening dat dit enkel personen met ervaring in het bankwezen zijn, die nadien besloten hebben om onafhankelijk van een bank te werken om volledig onpartijdig te kunnen optreden. Specialisten, vrij in hoe het beroep aan te pakken en bijgevolg ook vrij in handelen in het exclusieve belang van de cliënt.

De relatie met de bank begrenst en bepaalt het handelen van de adviseurs en sluit bijgevolg goede bedoelingen uit. Ze beperkt de transparentie en legt een onbewuste invloed op, toegeschreven aan de ondergeschiktheid aan de maatschappij waartoe hij behoort. Hun aandacht is vooral gericht op de producten van de maatschappij waar zij voor staan en als overmijdelijk gevolg benadrukken zij enkel de positieve aspecten van hun producten. Deze voorbepaaldheid is de voornaamste reden waarom advisors beperkt zijn in hun professionele groei.

Deel uitmaken van Netwerk van Beleggingsadviseurs, hangt enkel van u af! Wij kunnen u helpen om kennis te maken, te begrijpen en te contoleren.