Ammatti

VCI on syntynyt ryhmästä eri pankkien omaisuudenhoitajia, jotka päivittäisessä työssään tunsivat tarpeen työskennellä ilman pankin antamia toimintarajoitteita.

Riippuvuus ryhmään, pankkiin tai vastaavaan, on ensimmäinen ehto henkilölle, jonka pitää parhaiten ohjata säästäjää.


Ajattelimme, että eturistiriitojen poistaminen on ainoa realistinen ja totaalinen tapa vastata asiakkaiden kaikkiin toiveisiin. Tällainen etuoikeus mahdollistui vasta sen jälkeen, kun niin materialistinen kuin psykologinenkin riippuvuussuhde "omaan pankkiin", oli pysyvästi katkaistu. Tämän jälkeen oli mahdollista aloittaa ammatillisten rajojen laajentaminen, ja havaitsimmekin välittömästi toiminnanvapauden viehätyksen Taloudellisen Sijoitusneuvonantajan ammatissa.

Totesimme kuinka tärkeää on kuunnella, ymmärtää ja tallentaa kaiken, mitä asiakas kommunikoi. Havaitsimme sanan "kommunikoida" äärimmäisen tärkeyden.

Ymmärsimme, että aikaisemmin olimme toimissamme tiedostamattamme työnantajamme ohjeiden rajoittamia, joten oli mahdotonta keskittää huomiomme asiakkaan kannalta oikeisiin ja tarpeellisiin päätöksiin, jotka kaikilta osin tyydyttivät asiakkaan odotuksia ja vaatimuksia.


Työskennellessämme asiakkaalle tärkeiden analyysien ja tutkimusten parisssa, on hän aina mukana. Tämä auttaa meitä vakuuttumaan siitä, että neuvomme ja ehdotuksemme ovat tehdyt asiakkaan kannalta katsoen harkiten ja asiantuntemuksella.

Vain yhdessä voivat Asiakas ja hänen Sijoitusneuvojansa toimia tehokkaasti kolmannen osapuolen, omaisuuden, kasvattamiseksi.