Ons project

Door de jaren heen, hebben we een werkmethode to stand gebracht die ons inmiddels toelaat om mee te draaien in het globale financiële systeem, met een uitgelezen specialisatie in Gemeenschappelijke Belegginsfondsen. V.C.I. is dankzij haar buitengewoon concept, leader in de sector. Deze troef laat ons toe om daadwerkelijk een nieuwe professional op de voorgrond te laten treden, waarnaar de markt zonder twijfel naar op zoek is.

Deze aanzienlijke en onbetwistbare ervaring liet ons al aanvoelen dat de onvenredige relatie tussen de markt (spaarders) en het systeem een onontkoombaar veranderingsproces heeft doen in gang zetten die de richting uitwijst van het belangeloos advies .


In die overtuiging, werd het project 'Luxor' opgericht. The European Network of Funds.

Voor V.C.I. is er geen twijfel mogelijk: het Luxor-project is enkel mogelijk door samen te werken met professionals die, onafhankelijk van derden, een zelfstandige activiteit uitoefenen en die over een uitstekende ervaring beschikken in de beleggingssector. De Adviseur in Financiële Investeringen.

Het samenwerkingsverband groeit met de jaren op een rotsvaste basis, dankzij de ontmoeting tussen twee intelligente personen in een eenvoudig scenario waarin beide personen actief meespelen met wederzijds respect voor ieders hoofdrol.